The green princess

the green princess 2013-mixtasobrelienzo. 20,6x14,6cms

Detalles

"Animalario". Técnica mixta sobre lienzo. 20,6x14,6cms cms

Título

The green princess

Autor. Año

Carolina Sanfer. 2013

Categorías

pintura e ilustración